GDPR
Strandstädarlogo på flagga gjord av skräp. Strandstädare städar i bakgrunden.

VÅR DATA- OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY.

Strandstädarna är en ideell organisation vars vision är att långsiktigt återskapa en ren kust i Bohuslän, fri från oorganiskt marint och annat avfall. För att kunna hålla kontakt med frivilliga använder Strandstädarna framförallt e-post.


Personuppgifter

Strandstädarna har ett register i form av ett Excel-dokument somanvänds för att kunna hålla kontakt med frivilliga ”strandstädare”. I undantagsfall kan det också finnas någon enstaka övrig person, från till exempel företag, som varit aktiva.

I registret kan finnas namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Föreningen registrerar inte några känsliga personuppgifter (såsom t ex politiska, religiösa åsikter mm). De uppgiftersom finns registrerade är frivilligt inlämnade.


Personuppgiftsbehandling

Uppgifter lämnas endast ut till styrelsens medlemmar och till båtförare av Strandstädarbåten.

En ”Strandstädare” kan när som helt begära och få veta vilka uppgifter som finnsregistrerade, tillika begära att dessa rättas eller raderas ur registret.

Strandstädarna lämnar inte ut registret till eventuella externa mottagare och för inte heller över uppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).


Personuppgiftsansvarig

Föreningens styrelse ansvarar för förteckningen. Förteckningen skall säkerhetskopieras och datorer skall ha lösenordskyddad inloggning, samt helst ett antivirusprogram.


Sparade personuppgifter

Uppgifter sparas i högst 24 månader efter det att personen slutat vara aktiv i föreningen, antingen som strandstädare eller på övrigt sätt deltagit i föreningens verksamhet.


Nyhetsbrev och marknadsföring

Strandstädarna kan skicka ut e-post gällande föreningens verksamhet. Exempel; städ/arbetsdagar eller annan verksamhet som utflykter, och gemenskapslunch. E-brev som skickas till samtliga medlemmar skall skickas genom att ”bcc/hemlig kopia” används (detta innebär att inga andra än den egna mailadressen syns). En person skall enligt GDPR ha rätt att avstå från e-brev.


Uppgifter på webben

Styrelsens medlemmar samt båtförare tillfrågas innan dess namn, e-postadress samt/eller telefonnummer läggs ut på Strandstädarnas hemsida.

Om bilder är tänkta att publiceras på hemsidan/Facebook/Instagram skall respektive personer tillfrågas och godkänna detta innan publicering sker.Ladda ner vår Data- och personuppgiftspolicy.