Miljöpriser
Bild på sjöstjärna från Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.

MILJÖPRISER.

Sweboats miljöpris 2024

Vid årets Båtmässa i Göteborg erhöll Strandstädarna tillsammans med Clean Sea och Spökgarn Sweboats Miljöpris 2024 med följande motivering:

”Dessa tre initiativ gör en mycket stor och synlig insats på västkusten
– att städa stränder från sopor och spökgarn. Varje år samlas tonvis av skräp och sopor in av dessa frivilliga organisationer och tack vare P O Samuelssons initiativ att via fem kommuner på Västkusten samla in hummertinor, kräftburar och garn.”


Kulturpris 2018 Lions Stenungsund

Vi är mycket tacksamma för att ha erhållit Lions Kulturpris på 20.000 kronor som stöd till vår verksamhet.


Stenungsunds miljöpris 2016

Tack! Vi är mycket glada för att ha fått Stenungsunds miljöpris för 2016! Prissumman är på  20 000 kr och motivationen lyder:

"Föreningen Strandstädarna är en förebild i sitt miljöengagemang. Ideellt och på eget initiativ utför de handgripligen viktigt miljöarbete längs våra stränder. De tar sig ut i ur och skur för att städa öar och vikar rena från marint avfall för att vi alla, människor och djur, ska kunna vistas och njuta av vårt underbara Bohuslän."


Bohuspriset 2016

Vi är så glada och tacksamma att vi har utsetts till vinnare av Thordénstiftelsens Bohuspriset 2016! Prissumman är 296 342 kr, motsvarar en krona per invånare i landskapet Bohuslän. Bohuspriset delades ut vid Bohusbiennalen i Uddevalla den 20 oktober.


Nominering Stjöstjärnan 2016

Med stor glädje, ödmjukhet och tacksamhet kunde vi konstatera att vår förening Strandstädarna blev nominerad som kandidat till det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” som delas ut av Havs- och Vattenmyndigheten.

Priset togs slutligen hem av Emåförbundet i Småland.

Bilden på sjöstjärnan längst upp på sidan kommer från Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.