Hur det började
Strandstädarnas grundare, Stefan och Anette.

VÄSTKUSTEN RÄDDAS

AV FRIVILLIGA.

Strandstädarna bildades 2011 på initiativ av de två västkustborna Stefan van der Heiden och Anett Persson som upprörts av allt ilandflutet skräp. Föreningen är en ideell organisation som arbetar för att på sikt ha ett antal stationer längs med Bohuskusten med hängivna platsansvariga som samordnar de lokala städaktiviteterna.


Mycket av skräpet som plockas upp kan återvinnas och Strandstädarna sopsorterar därför skräpet. Metall, glas och plast blir nya produkter utan att man behöver gå den energikrävande omvägen att utvinna råmaterialet ur marken igen.


Målet är att i samverkan med allmänheten, näringslivet och kustkommunerna få en skräpfri kust. Och hålla på så länge som krävs för att få kusten helt ren.


Strandstädarnas profil

De färger, typsnitt och logotyper som utgör Strandstädarnas profil skapades av reklambyrån Grow i Stockholm. De var en av våra första samarbetspartners. Vi är glada och tacksamma för deras bidrag som har gjort att vår förening sysn på ett  så tydligt sätt!


Bildlänk: Ladda hem Strandstädarnas broschyr, anpassad för utskrift till A4-format.

Ladda hem vår broschyr

och dela med dig av vår information. Skriv ut till liggande A4-format.